• Algemene voorwaarden

  Artikel 1- Selectie en gedrag

  1.0
  Best buddy hondenuitlaatservice zal tijdens het intakegesprek en/of proefwandeling beoordelen of de hond in de roedel opgenomen kan worden.

  1.1
  Puppy’s  mogen mee in de groep vanaf 12 weken, nadat zij alle inentingen hebben gehad.

  1.2
  De hond(en) dienen sociaal te zijn in de omgang met mensen en in het geval dat zij mee gaan in de groep dient de hond(en) ook sociaal te zijn naar andere honden.

  1.3
  De hond(en) kent de basiscommando’s hier, zit en blijf.

  1.4
  Best buddy hondenuitlaatservice heeft het recht op voorhand honden te weigeren, indien zij van mening is, dat de hond(en) gevaar op kan leveren voor andere honden of mensen. De volgende rassen worden helaas niet mee genomen met de speel- en snuffelgroepen:
  Akita, Rottweiler, Stafford, Pitbull, Boerboel, Cane Corso, Dogo Argentino, Dogo Canario, herders en soortgelijke of kruisingen van deze rassen.

  Artikel 2 – Gezondheid

  2.0
  De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de jaarlijkse entingen tegen Rabiƫs, cocktail- en kennelhoest. De eigenaar dient dit te kunnen aantonen.

  2.1
  De eigenaar van de hond(en) zorgt voor preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen.

  2.2
  Bij ziekte of loopsheid mag de hond niet mee in de speel- en snuffelgroep. In overleg kunnen zij mee tijdens een individuele wandeling. Individuele wandelingen hebben een ander tarief. 

  2.3
  De eigenaar van de hond(en) dient best buddy hondenuitlaatservice zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of ziekte(n) van de hond(en).

  2.4
  De eigenaar van de hond(en) -indien niet direct bereikbaar- machtigt best buddy hondenuitlaatservice om, in geval van een ongeval, ziekte op kosten van de eigenaar een dierenarts  te consulteren die indien nodig, medische handelingen mag verrichten en/of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen. Best buddy hondenuitlaatservice zal altijd proberen eerst contact te krijgen met de eigenaar van de hond(en).

  Artikel 3 – Aansprakelijkheid

  3.0
  De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben waarbij de hond(en) volwaardig meeverzekerd zijn.

  3.1
  De eigenaar is aansprakelijk voor alle schade die veroorzaakt wordt door de hond. Uiteraard wordt er alles aan gedaan om dit te voorkomen. Eventuele kosten aan derden worden verhaald op de eigenaar. Indien niet duidelijk is, welke hond(en) de schade veroorzaakt heeft, worden de kosten tussen de eigenaren van de honden verdeeld.

  3.2
  Best buddy hondenuitlaatservice is niet aansprakelijk voor eventuele verwondingen, ziektes, besmettingen, infecties, kreupelheid of enig ander letsel of schade die uw hond oploopt.
  Best buddy hondenuitlaatservice zal er alles aan doen dit te voorkomen.

  3.3
  Best buddy hondenuitlaatservice heeft de plicht zorgvuldig om te gaan met eigendommen voor de eigenaar. Echter is zij niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of schade (aan spullen) in, aan en rond de woning.

  3.4
  Best buddy hondenuitlaatservice is alleen aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het ontstaan van deze schade te wijten is aan misbruik, door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel of nalatigheid van best buddy hondenuitlaatservice.

  3.5
  Best buddy hondenuitlaatservice is niet aansprakelijk voor schade aan de woning of inboedel van de opdrachtgever ten gevolge van een vieze of natte hond.
  Best buddy hondenuitlaatservice zal te allen tijde de hond zo schoon mogelijk en handdoekdroog thuis te brengen.

  3.6
  Best buddy hondenuitlaatservice dient haar vervoermiddel regelmatig te inspecteren, dagelijks te reinigen en minimaal 1 keer per week te desinfecteren.


  Artikel 4 – Ophalen, uitlaten en thuis brengen

  4.0
  De eigenaar van de hond(en) zorgt, dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijd aanwezig zijn.

  4.1
  Best buddy hondenuitlaatservice laat de hond gedurende de volledige afgesproken duur en op het afgesproken tijdstip uit.

  4.2
  Best buddy hondenuitlaatservice zal de hond ten alle tijde op verantwoorde wijze behandelen, met de grootst mogelijke zorg en aandacht.

  4.3
  De eigenaar van de hond(en) dient tijdens de uitlaattijden altijd telefonisch bereikbaar te zijn. 

  Artikel 5 – Wijzigingen in het wandelschema

  5.0
  Best buddy hondenuitlaatservice en de eigenaar leggen vooraf vast op welke dagen de hond(en) uitgelaten wordt.

  5.1
  Afzeggen van een wandeling dient 24 uur van te voren te gebeuren.

  5.2
  Best buddy hondenuitlaatservice heeft te allen tijde het recht om de wandelingen af te zeggen/te staken, wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren, als gevolg van slechte weersomstandigheden. We gaan dan op zoek naar een gepaste oplossing. 

  5.3
  In geval van onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijvoorbeeld calamiteiten, ziekte, autopech) zal best buddy hondenuitlaatservice zo spoedig mogelijk contact opnemen met de eigenaar.

  5.4
  Indien wandelingen niet door kunnen gaan, zullen de kosten van de ongemaakte wandeling niet in rekening worden gebracht.

  5.5
  Vakanties van de eigenaar van best buddy hondenuitlaatservice dienen 4 weken van tevoren medegedeeld te worden.

  Artikel 6 – Betalingen

  6.0
  Alle prijzen weergegeven zijn inclusief 21% BTW

  6.1
  Betalingen dienen binnen 7 dagen op de rekening van best buddy hondenuitlaatservice te staan. Indien betaling achterwege blijft, volgt na 30 dagen een verhoging van 10% van het totale bedrag, na 60 dagen volgt een verhoging van 30% van het totale bedrag.